X

普朗膜(PLUMEM) 应用自行开发的包括软件与硬件的膜系统为不同行业的客户提供与膜分离纯化及清洁生产相关的工艺工程综合解决方案。  可提供如下物料的分离纯化、浓缩服务:

L-乳酸  DL-乳酸  衣康酸   1.3-丙二醇  柠檬酸  丙酮酸  丙酮酸钙  Vc  VB2 VB12 异Vc钠  回收催化剂  肌苷酸 鸟苷酸  亮氨酸  异亮氨酸  L-茶氨酸  丙氨酸  苏氨酸


十二烷基二元酸  L-苯丙氨酸  甘氨酸  D-对羟基苯甘氨酸  乳酸链球菌素  谷氨酸  赖氨酸 脯氨酸


燃料乙醇  植酸酶  糖化酶  淀粉酶  纤维素酶  蛋白酶  明胶  SOD  生物肥


发酵甘油  1,3丙二醇  赤霉素  链霉素  青霉素  头饱菌素  C 卡那霉素  头霉素  红霉素  阿斯巴甜  多肽

在线客服

皖公网安备 34019002600531号